KİŞİLİK

KİŞİLİK

Kişilik, içsel potansiyelimizle dış koşullar arasındaki etkileşimin biçim verdiği bir yapıdır. Ruhsal zekanın en büyük göstergesi hayata uyumdur. Yaşam koşulları ne olursa olsun mevcut potansiyelimizle koşullara uyabilmede gösterdiğimiz doğal esneklik, akıl ve stratejik tepkiler kişilik gelişimimizin niteliği ile ilgili göstergeler sunar. Erken dönemde çocukların sergileyeceği uyum sorunları bağlanma, aidiyet, rol tanımları, sınırlar, aile hukuku, hayatın temel yaşam gerçekleri gibi konularda yapılanmanın eksik, çarpık, zayıf, uygunsuz olan boyutlarını bize gösterir. Destek çalışmalarıyla bu alanlar yeniden yapılandırılır ve potansiyele uygun seviyeye getirilir.