Markamız

Markamız

T’RAPi, Eylül 2013’te kurulan HNT Kişisel Gelişim Danışmanlık Limited Şirketi’nin bünyesinde Şubat 2018’de Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiş, geniş yelpazede yeni nesil sofistike bilişsel oyuncaklar ve eğitsel materyaller tasarlamak, geliştirmek, üretmek ve uluslararası platformlara açılmak üzere yola çıkmış bir markadır.

 

T’RAPi nedir? T’RAPi, analitik düzlemde 3 farklı dev sembolün bileşiği, sentez düzleminde ise, terapi kavramının fonetik yüzüdür. Kişisel gelişim alanında hizmet veren şirketimizin hayata baktığı derinliğin bir sembolü, insana verdiği değerin ise bir yansımasıdır. Hizmetlerine bu güç, zenginlik ve derinliğin ilham verdiği logonun anlamına ait detaylar aşağıda yer almaktadır:

 

T’RAPi

T

Mühendis ve mimarlar tarafından bir yapının taslağı oluşturulurken mükemmel ölçüde çizgiler oluşturmak için T Cetveli kullanılır. Biz de bireyin kendisi ve çevresi ile ilgili oluşturduğu realiteye dair bilincine yansıyan ölçüleri, değerleri, hesapları, biçimleri ve sınırları analiz edip daha işlevsel bir noktaya taşıma sürecinde milim milim yeniden işlemler yaparak gerekli düzeltmeleri devreye sokup, benliğin yeniden inşaasına yardımcı oluyoruz. Analitik zekanın en keskin, en hassas niteliğini sembolize eden araç olarak T cetvelinden ilhamımızı alıyoruz.

RA

İnsanın çevresindeki dünya ve evrenle kurduğu iletişimdeki bilgiye direk erişimi sembolize eden Mısır Tanrısı RA, 3. Göz olarak da bilinen mana gözüdür. Biz de ruhsal enerjimize en doğru, direkt, realistik, duru ve saydam şekilde ulaşabileceğimiz kadar net bir algı noktasına gelmeyi sembolize etmesi bakımından bu fonetik kodu kullanıyoruz. Fizik dünyaya ait duyuların en duru şekilde yorumlandığı metafizik gözümüz: Fizik dünyadan aldığımız 5 duyuya ait dataları yorumlayan, anlamlandıran, keskinleştiren, derinleştiren, biçimlendiren ve geniş perspektiften algılamayı sembolize eden 3. Göz ile hayata bakıyoruz. Göz boyama değil, gözleri açma peşindeyiz.

Pi

Çemberin çevresinin yarı çapına bölünmesi sonucu elde edilen Pi, küsüratı sonsuza uzanan sabit sayıdır. Terapi, her bilincin kendi algısal çemberinin kendi içsel potansiyeli oranında bir uyum, denge ve bütünlük içinde olma noktasına ulaşmasını sağlayan bir araçtır. Dengede olan her bilincin yaşadığı özgürlük, mutluluk ve yaşam tatmini, oransal birim olarak aynıdır ama bu mutluluğu yaratan çap ve çevresel boyutlara ait değerler farklıdır. Her bireyin kendi kapasitesi ve dış çevresi arasında yakalayacağı denge ve uyum noktasını Pi olarak alıyor, sabit değer taşıyan sonsuz boyutların zenginliğini ve derinliğini keşfetme ve anlama sanatı olarak bu mükemmel değerden ilham alıyoruz.

 

T’RAPi, bu 3 dev algısal mekanizmanın mükemmel işleyişine hizmet edecek bütünsel ve derin bir yaratıcı alan, bu alanın etkileşiminden doğacak değerlerin somutlaşmasına hizmet edecek bilişsel bir araçtır. Bu aracın derinliklerinden güç alarak tasarımlarımıza ve hizmetlerimize ruh vermenin ayrıcalığını ve keyfini yaşıyoruz.

 

Gözümüzün önündeki gerçekliğin katmanlarına açılan ruhumuzun keşifleriyle dünyaya değer katmak büyüleyici bir mutluluktur. Logoya baktığınızda dünyasal anlamda bildiğiniz terapi kavramını okuyacak ama T'RAPi sembolünü anlayacaksınız...  

 

 

 

Markamız