Çocuk

Çocuk

Çocuk Gelişimi, anne karnından yetişkinliğe kadar olan farklı dönemleri kapsar. Okul öncesi dönemde; bilişsel, sosyal, duygusal, psiko-motor, iletişimsel, dilsel gelişim öncelik iken, okul döneminde akademik ihtiyaçlar önem kazanır. Ergenlikte ise kimlik gelişimine ve sınav başarısına ait uyumlanma ihtiyaçları önem kazanırken, üniversite döneminde romantik ilişkiler ve iş kaygısı benlik gelişiminin gündemini zorlar. 

Erken Çocukluk ve Ergenlik Dönemlerine Ait Gelişimsel Sorunlar

1. Davranış Bozukluğu

2. Kardeş Kıskançlığı

3. Ebeveynlerle Yatma

4. Dikkat Dağınıklığı

5. Sosyal Uyum Sorunları

6. İletişim Sorunları

7. Konuşma Bozuklukları

8. Akademik Sorunlar

9. Güvenli Bağlanma Sorunları

10. Öğrenme Güçlükleri

11. Üstün Zekaya Bağlı Uyum Sorunları

12. Ergenlik Sorunları

13. Dürtü Bozukluğuna Bağlı Uyum Sorunları

14. Hiperaktiviteye Bağlı Uyum Sorunları

15. Obsesif-Kompalsif Bozukluğa Bağlı Uyum Sorunları

16. Sınav Kaygısı

17. Tanıya Bağlı Uyum Sorunları