Aile

Aile

Aile ortamı benliğin geliştiği yuvadır. Bu ortamdaki sayısız değişken çocukların benlik gelişimini, ebeveynlerin yaşam tatminlerini ve genel olarak hayatı güğüsleme güçlerini çeşitli biçimlerde etkiler. Ailedeki her bireyin birbiri arasındaki girift ilişki dinamikleri tüm aileyi etkiler. Sağlıklı ve doyum arz eden bir iletişim ailenin can damarıdır. Bu damarın önünü tıkayan engellerin ortadan kaldırılarak işlevsel boyutlara taşınması ailenin yaşam kalitesini artırır.

 

Aile Birliğine Ait Temel Sorunlar

1. Otorite-Çocuk İlişkisi Sorunları

2. Ebeveynlik Sorunları

3. Ebeveyn Patolojilerine Bağlı Sorunlar

4. Hamilelik Öncesi ve Sonrası Sorunlar

5. Boşanma Öncesi veya Sonrası Uyum Sorunları

6. Çok Otoriteli Ortamda Yetişen Çocuklardaki İletişim Sorunları

7. Ailede İletişim Sorunları

8. Evlilik Sorunları

9. Geniş Aile ve Akraba Sorunları