Kurum

Kurum

Kurumsal Hizmetler, beşeri potansiyelin etkinliği artırılarak kurumsal gücün desteklendiği danışmanlık hizmeti sahasıdır. Yapılan işin niteliğini artırmaya yönelik butik ihtiyaç temelli psikolojik destek çalışmaları bireylerin kısır döngü içinde bulundukları algısal ve duygusal sistemlerden onları çıkararak daha verimli olabilecekleri düşünsel boyuta taşınırlar.

  

Kurumsal Hizmetlerimiz

1. Kreş Danışmanlığı

2. Eğitim Danışmanlığı

3. İş Verimliliğini Artırma

4. Stres Yönetimi

5. Kriz Yönetimi

6. Öfke Yönetimi

7. Motivasyon

8. Duygu Yönetimi

9. Etkili İletişim