Yetişkin

Yetişkin

Ergenlik döneminin sonlanmasını takip eden süreç yetişkinlik dönemidir. Eğitim sürecini üniversiteden mezun olarak tamamlayan birey ekonomik gücünü elde edeceği iş dünyasına atılır. Bu dönemde etkileşimde bulunulan ortamlar erken dönemde bütünüyle sağlıklı biçimde gerçekleşmeyen gelişim alanlarına ait sorunlar farklı boyutlarda ortaya çıkar. iş arkadaşları, romantik ilişkilere bağlı duygusal travmalar, yönetici-çalışan ilişkileri, stres yönetimi, imaj sorunları, kişilik sorunları, bağımlılıklar, hayatı güğüsleme zorlukları gibi geniş yalpazede mücadelelerle devam eder.

Yetişkinlik Dönemine Ait Sorunlar

1. İkili İlişkilere Bağlı Sorunlar

2. Travmalar

3. Bağımlılıklar

4. Depresyon

5. Kişisel Arası Çatışmalar

6. Benlik Gelişimine Bağlı Ruhsal Sorunlar

7. Kişilik Bozukluğuna Sahip Aile Bireyleriyle Yaşamaya Bağlı Sorunlar

8. Bağlanma Sorunları

9. Kendini Gerçekleştirme Arayışına Bağlı Ruhsal Sorunlar

10. Kariyer Sorunları

11. Ailevi Sorunlar

12. Dikkat ve Motivasyon Sorunları

13. Verimlilik Sorunları

14. Sorumluluk Bilincine Ait Sorunlar

15. Kişilik Patolojileri