GELİŞİM

GELİŞİM

Çocuklarda erken dönem gelişimsel ihtiyaçların farkındalığı ve çözümü kişisel gelişimin başlangıcıdır.      

 

Bu gelişimsel ihtiyaçların zamanında fark edilmesi ve gerekli desteğin sağlanması ileri dönemde daha dirençli bir boyuta gelmesini önlemek bakımından çok değerlidir.

 

Doğumdan okul çağına kadar gözlemlenecek erken dönem çocuk gelişimine ait ihtiyaçları çözümlemek, gelecek için yapılacak en büyük yatırımdır.

 

İletişim, dil ve konuşma becerileri benlik algısının gelişiminde önemli bir rol oynar. Çocuğun kendiyle, hayatla, çevresiyle ve insanlarla kurduğu ilişkideki dinamik araç dildir. Sözel dil becerileri bilişsel gelişimin ve ruhsal yapılanmanın aynasıdır. 

 

Doğuştan getirilen bilişsel donanım eksiklikleri, desentegrasyon ve üstün donanımlar bilişsel yapılanma ile daha işlevsel boyuta taşınır.   Bu yapılanma ise hayatın tüm sosyal, duygusal ve akademik boyutlarına yansır.