DAVRANIŞ

DAVRANIŞ

Davranışlar, duyuşsal donanımın, kişilik yapılanmasının, bilişsel ve ruhsal gelişimin bir yansımasıdır. İnsan ilişkilerimiz ve doğa ile etkileşimimiz zihinde şekillenen benlik algısının niteliği ile ilgili bize somut göstergeler sunar. 

 

Davranış patolojisinin boyutunu; sorunun yaygınlığı, sıklığı, süresi ve şiddetine bakarak gözlemleyebilirsiniz. Çocuğunuzu yetiştirirken kurallar koymanıza rağmen sorunlar devam ediyor ve çocuklar bu kuralları içselleştiremiyorlarsa, farkında olmadan yasalarda açıklarınız veya çelişkileriniz var demektir.

 

Çocuklar hayatın gerçekliğini zihinlerine düşen boyuttan yansıtan aynalara benzerler. Bu yüzden ebeveynler bir sorun gözlemlediklerinde birbirlerini suçlamadan sonuç odaklı olmalıdır. İşlev dışı davranışların sebeplerini yaratan zemini ve ortamı doğru kavramaya çalışmalı, üzerimize düşen sorumlulukları gerçekçi bir yaklaşımla sahiplenmeliyiz. Çocuklar emekle büyür ve ebeveynleri üzen verdikleri emek değildir, emeklerinin boşa çıkmasıdır. Bu yüzden doğru emeği vermek sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacaktır.