Dikkat Dağınıklığının Sebepleri Nelerdir?

Dikkat Dağınıklığının Sebepleri Nelerdir?

1. Nörolojik patolojiler

2. Motivasyon eksikliği

3. Bilişsel işlem sorunları

4. Benlik zedelenmelerine bağlı duygusal sorunlar

5. Stres

6. Depresyon

7. Bilgi ve beceri eksikliklerine bağlı yönetimsel sorunlar

8. Sorumsuzluk

9. Ruhsal sorunlar

 

 

Dikkat, İngilizce’de attention demektir. Attend sözcüğünün manası ‘katılmak, dahil olmak’tır. Temas, iletişim, bağ ve etkileşim dikkat kavramının günlük hayata yansıyan temel ögeleridir. Dikkat, hayatın bize sunduklarını yeterli, doğru ve en sağlıklı biçimde alabilmemiz için gerekli olan önemli bir işletim mekanizmasıdır. Dikkatin aşamaları vardır: Fark etmek, dikkat etmek, takip etmek, motivasyon, sorumluluk bilinci, sabır, misyon, prensip. 

 

Yaşam deneyimimize ait her rol tanımı içinde dikkat etmemiz gereken sayısız görev vardır. Bir çocuğun öğrencilik görevi, bir yetişkinin ebeveynlik görevi gibi. Makro görevlerimizin alt basamaklarındaki mikro basamaklarda gerçekleşecek  aksaklıklar tüm sürecimizi olumsuz etkileyebilmektedir. Örneğin, çocuğun öğrenme güçlüğüne bağlı bilişsel işlemlemede yaşadığı sorunlar duygusal dirence dönüşmekte, duygusal dirence dönüşen kaçış eğilimi ailedeki ebeveyn-çocuk çatışmalarına, bozulan bu iletişim ise karı-koca ilişkisinin zedelenmesine kadar uzanabilmektedir. Çocuk, bilişsel işlemlemedeki paradoksu çözemediği için yaşadığı ikilemle kilitlenmektedir. Verilen ödevi veya görevi yapamayan çocuğun özyeterlilik algısı zedelenmektedir. Bu içsel çaresizlikten çıkamayan çocuk benliğini daha fazla zedelememek için dış gereçekliği redetmeye ve dış dünya ile savaşmaya başlar. Eğitim sistemini reddeder, sorumlulukları inkar eder, ebeveynlerinin rehberliğini yük gibi algılamaya başlar. Bu kısır döngü varlığını sürdürdükçe çocuğun yaşına paralel boyutta ve nitelikte artış gözlemlenebilir. Küçük bir çocuğun ödevden kaçmasını yaşının normali gibi yorumlayıp sempati gösterirken, bir üniversite öğrencisinin sorumsuzluklarını hoş karşılamak imkansız hale gelmektedir.

Hanife KOŞAR / Psikolog

 

Dikkat, öncelikle kendi iç dünyamızla, sonra dış dünya ile bağ kurduğumuz temel etkileşim hattıdır. Bu hattın kalitesi, hacmi, yoğunluğu, derinliği, keskinliği ve çok boyutlu şekilde yönetimi, yaşam kalitesini ve doyumunu direk olarak artıracaktır.