Sağaltıcı

Sağaltıcı

Psikolojik destek alma ihtiyacı sorunun niteliğine, boyutuna ve aciliyetine göre şekillenir.

Çoğu birey söz konusu sorun kontrol edilemeyecek boyutlara ulaştığında destek alır. Küçük işaretleri gözlemlemek hem zor hem de zamanla geçer düşüncesiyle ikinci plana itildikleri için kırılma yaşandığında kendi başımıza yapamayacağımızı anlar ve bir uzman arayışına gireriz. Krizin dramatik noktaya geldiği zamanlarda yapılan destek sağaltıcıdır. Yıkımın yarattığı ruhsal tahribatın onarılması ve iyileşmesi için yapılan destektir.